Velkommen til Beagle Ringen Innlandet sin hjemmeside!

NM vinner 2017 NJ(D)CH Galder eier Henning Sørbønsveen

Velkommen til hjemmesiden vår

Beagleringen Innlandet skal være en gruppe som jobber aktivt for Beaglerasen. Vår intensjon er at vi skal få et miljø der vi kan få til felles ringtreninger,  felles jaktturer, arrangere ulike sosiale aktiviteter, rekruttere til jakt med Beagle og stimulere til bruk av beagle som jakthund. For å få til dette er vi avhengig av at beagle eiere i Hedmark og Oppland engasjerer seg og blir medlem i klubben. Med det kan vi også få innspill til aktiviteter i klubben. Se nyheter for å finne ut hva som skjer og har skjedd !  

Beagleringen Innlandet er med i grasrotandel fra norsk tipping.         
Ønsker du å støtte oss så har vi organisasjonsnr 994 244 159. Kontakt stiantakst@yahoo.no eller tlf 47814432 i forhold til medlemskap.         

Velkommen som medlem!


Hilsen

Styret BRI

Velkommen