Siste nytt

Det arrangeres Ringkamp mellom Beagleringen Innlandet og Beagleringen Buskerud 6. november. Beagleringen Buskerud står som årets arrangør. De som er interessert i å delta på laget til Beagleringen Innlandet kan melde sin interesse på mail til Henning Sørbønsveen (hennkokk@hotmail.com). Meld din interesse innen torsdag 15. oktober. Alle kan jo delta på prøver i år, selv om de ikke er utstillings premierte. Det kan stille maks 4 hunder på ringkampen, derav minst en ikke premiert på jaktprøve fra før. Vi tar kontakt med de som skal stille. Påmeldingsfrist NKK 17. oktober.

Siste nytt

Da begynner det og nærme seg Felles jakt i Gausdal vestfjell 7/10 2020
De som vil være med kan sende mail til hennkokk@hotmail.com
Eller ta kontakt på 91881139
vi er på Bentsetra fra onsdag til søndag uke 41
NB det er ikke strøm på setra
Vi får kjøp jakt kort på bensin stasjonen oppi Gausdal eller
( husk sauerenhetsbevis )
og vi setter påmeldingsfrist for turen til 4 oktober
Overnatting blir Bent seter ved dokkfløyvatnet i verskeid
vi fordeler overnattings kostnad per dag per person etter hvor mange som kommer, den totale leia for bentsetra er 1500 kr fra onsdag til søndag.
Er det noe du lurer på er det bare og spørre
Gi oss også beskjed hvilke dager dere vil være med, dette pga felles mat ordning.

Siste nytt

OPPDATERT TERMINLISTE FOR 2020 

Siste nytt

Nytt styre for 2020 er klart :) 
se egen link på hjemme side for styret 2020 

Siste nytt


Innkalling til årsmøte i Beagleringen Innlandet

Du er herved innkalt til årsmøte i Beagleringen Innlandet 19. november 2019, klokken 19.00  på Eiktunet, Gjøvik.

DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Valg
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Varamedlemmer
d. Revisor med varamenn
6. Avlsrådets arbeid, kandidat til avlsrådet i Beagleringen Norge
7. Innkomne saker/forslag fremmet av styret
8. Saker som ønskes behandlet på Representantskapsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet og frasigelser av styreverv må være styret i hende senest 11. november 2020.

Til slutt vil vi minne om at Beagleringen Innlandet kårer årets Beagle blant våre medlemmer. Kåringen skjer på grunnlag av resultater oppnådd gjeldende kalenderår. For å kunne delta i kåringen må eier ha vært medlem i Beagleringen Innlandet gjeldende kalenderår. Maks 4 resultater er tellende, hvorav 1 skal være utstillingsresultat, og inntil 3 skal være jaktprøve resultat. For å delta i kåringen må hunden ha minimum 1 utstillingsresultat og 1 jaktprøveresultat i gjeldende kalenderår. Kun en poengtildeling pr. arrangement. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. Er hundene på dagen like gamle, deles tittelen årets hund mellom disse. Det presiseres at man benytter kalenderåret for tellende resultater (01.01. – 31.12.). Ved resultater oppnådd i utlandet, må dokumentasjon medsendes (kopi av jaktprøveprotokoll/kritikkskjema). Anmeldelse til årets hund sendes inn senest 11. november 2020 til hennkokk@hotmail.com, og kåringen skjer etter følgende statutter:
Jaktprøver Hare Rev Rådyr
1. ÅP/SP 15 poeng 12 poeng 10 poeng
2. ÅP/SP 10 poeng 8 poeng 6 poeng
3. ÅP/SP 6 poeng 4 poeng 2 poeng
NM-vinner 100 poeng Uavhengig av losdyr
Utstilling Poeng
BIR/BIM/BIG 15 poeng
CK/CERT 12 poeng
Excellent/
Utmerket type 10 poeng
Very Good/
Meget god type 8 poeng
Good/God type 5 poeng
Sufficient/Godtagbar type 2 poeng

Ellers vil vi takke alle våre medlemmer for året som er gått, og ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Styret

Siste nytt


Følg oss på facebook 
Beagleringeninnlandet 

https://www.facebook.com/groups/114027471959892/

Siste nytt

VERVEKAMPANJE 2019 - VI ØNSKER Å BLI FLERE!
Beagle Ringen Norge (BRN) ønsker å styrke ringen sentralt som region ringene og sørge for et godt lokalt tilbud. Vi ønsker å vise oss mer frem. Vi vil sette fokus på enda flere medlemmer som skaper aktiviteter på utstilling, jaktprøver, sporprøver og andre aktiv iteter med Beaglen. Vi ønsker at du kommer med gode innspill og nye ideer til klubbutviklingen og eventuelt litt engasjement til organisasjonen. Vi er i endring etter at vi er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHFK)/ Norsk Kennel Klub (NKK) og kan bli en bedre på å levere gode BEAGLER inn i fremtiden. Vi vil fortsette å levere kompetanse til oppdrettere via avlsrådet og gjennom faglig relevante tilbud via NHFK/NKK.
Skal BRN bli bedre, bør vi ha flere medlemmer. Målet er å få flere medlemmer på sikt. For å lykkes er det noen ting vi må fokusere på. Øke vår delaktighet i Harehundklubbene med aktivitetene, organisasjonens oppgaver. Det gir økt gjennomslagskraft, og flere aktiviteter. Har du en sommerfugl i magen og kan tenke deg å bli jaktprøvedommer trenges det enda flere småhund dommere. Ta kontakt med din nærmeste Harehundklubb.
BRN oppfordrer derfor alle til å bli med på dugnad. Kanskje har du en nabo, en tur/jakt kamerat, eller en Beaglevenn som kan bli medlem? Kanskje er det en som ikke kjenner oss og trenger et PUSH?
BRN GIR DEG NÅ FRITT DIREKTE MEDLEMSKAP UT ÅRET.
Vi anbefaler på det varmeste at du blir medlem i en lokal Harehundklubb. Søk deg frem på nettet og finn den som passer deg best. Ved å bli medlem i en Harehundklubb/Norsk Kennel Klub får du tilgang til en rekke medlemsfordeler og bladet «Harehunden» og «Hundesport» rett hjem i postkassen 4 x årlig. Harehunden er spesialblad om støverrasene og Hundesport er Norges største hundetidskrift.
JA JEG ØNSKER Å BLI MEDLEM!
Trykk på DENNE LINKEN og fyll ut opplysningene, trykk VERVEKAMPANJE 2019! Vi spanderer ut året.
VELKOMMEN SOM MEDLEM

Siste nytt

 Felles jakt i Gausdal vestfjell 9/10 2019

De som vil være med kan sende mail til hennkokk@hotmail.com

Eller ta kontakt på 91881139

vi er på Bentsetra fra onsdag til søndag uke 41

Vi får kjøp jakt kort på bensin stasjonen oppi Gausdal eller

på inatur.no. ( husk sauerenhetsbevis )

og vi setter påmeldingsfrist for turen til 6 oktober

Overnatting blir Bent seter ved dokkfløyvatnet i verskeid

vi fordeler overnattings kostnad per dag per person etter hvor mange som kommer, den totale leia for bentsetra er 1500 kr fra onsdag til søndag.

Er det noe du lurer på er det bare og spørre 

Gi oss også beskjed hvilke dager dere vil være med, dette pga felles mat ordning.

Siste nytt

Beagletreff BRI  
Hadeland Harehundklubbs utstilling på Jaren 30. mai:

Vi kjører felles "oppvarming" for de som ønsker kl. 8.
Etter beaglene er ferdige i ringen, møtes vi igjen til en kaffekopp og egen premiering av beste beagle fra BRI. Dokka Elektriske sponser premien. 
Det er fortsatt mulig å melde på, fristen er utsatt til søndag!!!
Ta gjerne turen selv om du ikke skal stille ut!

Siste nytt

Innkalling til årsmøte i Beagleringen Innlandet

Du er herved innkalt til årsmøte i Beagleringen Innlandet 26. november 2018, klokken 18.00  på Eiktunet, Gjøvik.

DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Valg
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Varamedlemmer
d. Revisor med varamenn
6. Avlsrådets arbeid, kandidat til avlsrådet i Beagleringen Norge
7. Innkomne saker/forslag fremmet av styret
8. Saker som ønskes behandlet på Representantskapsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet og frasigelser av styreverv må være styret i hende senest 8. november 2018.

Til slutt vil vi minne om at Beagleringen Innlandet kårer årets Beagle blant våre medlemmer. Kåringen skjer på grunnlag av resultater oppnådd fra 1. desember 2017 til 1. desember 2018. Kandidater må meldes inn senest 8. november 2018 til hennkokk@hotmail.com, og kåringen skjer etter følgende poenggiving:
Jaktprøver Hare Rev Rådyr
1. ÅP/SP 12 poeng 10 poeng 8 poeng
2. ÅP/SP 8 poeng 6 poeng 4 poeng
3. ÅP/SP 4 poeng 3 poeng 2 poeng
NM-vinner 100 poeng Uavhengig av losdyr
Utstilling Poeng
BIR/BIM/BIG 12 poeng
CK/CERT 10 poeng
Excellent/
Utmerket type 8 poeng
Very Good/
Meget god type 5 poeng
Good/God type 2 poeng
Sufficient/Godtagbar type 0 poeng

Ellers vil vi takke alle våre medlemmer for året som er gått, og ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Styret

Felles jakt 2018

Beagleringen Innlandet arrangerer tradisjon tro fellesjakt også i år.

De som vil være med kan sende mail til hennkokk@hotmail.com eller ta kontakt på 91881139 
i år som i fjord har vi leid bent sætra . 
Vi får kjøp jakt kort på bensin stasjonen oppi Gausdal eller 
på inatur.no ( sauerenhetsbevis kreves ) 
Er det noe du lurer på er det bare og spørre 
Gi oss også beskjed hvilke dager dere vil være med, dette pga felles mat ordning. onsdag er det i tradisjon rakfisk med godt tilbehør og drikke

Siste nytt

Mandag 4. juni kl. 18.00 på Eiktunet Gjøvik er det blodsportrening/kurs.
Bent Arild Storløkken  kommer og holder et lite foredrag for oss først, så går vi blodspor etterpå. 
Det vil bli litt om ettersøk, krav, lover og regler, tips til egentrening osv.
Bent Arild Storløkken  er dommer i blod- /ferskspor og innehar mye kunnskap og erfaring. Møt opp   
Er det noen spørsmål kan jeg treffes på 91881139.
Hilsen styret v/Henning

Siste nytt

Aktivitetsoversikt for 2018 er klar, se termin liste 

Siste nytt

Aktivitetsoversikt for Beagleringen Innlandet 2018 kommer 
i løpet av februar etter styre møte. 
Er du ikke medlem av klubben våres og ønsker dette.
Gå inn på 
http://www.beagleringen.no/medlem-28440967
Der ligger innmeldingsskjema , og velg lokal ring 
innlandet og kryss for hovedmedlem eller familie :) 

Siste nytt

Husk Årsmøte søndag 26/11 Eiktunet Gjøvik kl 19.00 

Siste nytt

Innkalling til årsmøte i Beagleringen Innlandet

Du er herved innkalt til årsmøte i Beagleringen Innlandet 26. november 2017, klokken 19.00  på Eiktunet, Gjøvik.

DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Valg
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Varamedlemmer
d. Revisor med varamenn
6. Avlsrådets arbeid, kandidat til avlsrådet i Beagleringen Norge
7. Innkomne saker/forslag fremmet av styret
8. Saker som ønskes behandlet på Representantskapsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet og frasigelser av styreverv må være styret i hende senest 8. november 2017.

Til slutt vil vi minne om at Beagleringen Innlandet kårer årets Beagle blant våre medlemmer. Kåringen skjer på grunnlag av resultater oppnådd fra 1. desember 2016 til 1. desember 2017. Kandidater må meldes inn senest 8. november 2017 til hennkokk@hotmail.com, og kåringen skjer etter følgende poenggiving:
Jaktprøver Hare Rev Rådyr
1. ÅP/SP 12 poeng 10 poeng 8 poeng
2. ÅP/SP 8 poeng 6 poeng 4 poeng
3. ÅP/SP 4 poeng 3 poeng 2 poeng
NM-vinner 100 poeng Uavhengig av losdyr
Utstilling Poeng
BIR/BIM/BIG 12 poeng
CK/CERT 10 poeng
Excellent/
Utmerket type 8 poeng
Very Good/
Meget god type 5 poeng
Good/God type 2 poeng
Sufficient/Godtagbar type 0 poeng

Ellers vil vi takke alle våre medlemmer for året som er gått, og ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Styret

Siste nytt

Tirsdag 14. mars kl. 19 inviterer vi til medlemskveld på Honne konferansehotell (Biri). 
Vi vil ta opp temaer som jaktprøve, utstilling, spor med mer. Her er det åpent for innspill og ønsker fra dere! Vi oppfordrer også dere som ikke er medlemmer, men kanskje kunne tenke dere å bli det, til å møte opp. Vi spanderer kaffe og noe å bite i, det vil også være mulig å få prøve skytesimulator (hver og en må betale for skyting). 
Spørsmål rettes til tlf. 918 81139. VEL MØTT!

Siste nytt

styret 2017 
leder 
Henning Sørbønsveen 

nest leder 
Kjell roger hansebråthen 

sekretær 
Jo wattum 

kasserer 
Stian ekern 

styre medlem 
Jan tangsveen

varamedlem 
Geir larsen 

varamedlem 
Halfdan bratlien

Siste nytt

Mandag 25.01 kl. 18 avholdes det EKSTRAORDINÆRT årsmøte i Beagleringen Innlandet.

STED EIKTUNET GJØVIK                                                                                                                       

Møtet er ÅPENT FOR ALLE interesserte, enten du er medlem eller ikke.

På agendaen står valg av ny leder , forslag til terminliste for 2016 og eventuelt

NB: Blir ikke ny leder valgt på dette møtet, vil klubben AVVIKLES.

Kunne DU tenke deg å bli vår nye leder? Det er ikke all verdens jobb og du vil ha gode støttespillere i resten av styret.

Møt gjerne opp og vis din interesse og støtte til klubben. Håper flere med interesse for Beagle i Innlandet kan møte slik at vi kan få en mer aktiv ring i 2016. Styret.

ÅrsmøteVelkommen!
Hilsen
BRI

Siste nytt

vi ønsker oss mere bilder av hundene deres og jakt/tur opplevelser.
kan sendes til hennkokk@hotmail.com 

Siste nytt

Vi starter opp med Ringtrening onsdag 8/4. Møt opp på Gjøvik gård kl 18

Nye styret for 2015

Dette er det nye styret:

Leder: Jo Wattum

Nestleder: Henning Sørbønsveen

Kasserer: Geir Larsen

Sekretær: Stein Andresen

Styremedlem: Kjell Roger Hansebråten

Varamedlem: Halfdan Bratlien

Varamedlem: Stian Ekern

Siste nytt

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
BEAGLERINGEN INNLANDET
Du er herved innkalt til årsmøte i Beagleringen Innlandet 26. november 2014, klokken 
18:30 på Eiktunet, Gjøvik.
DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Valg
• Leder
• Styremedlemmer
• Varamedlemmer
• Revisor med varamenn
6. Innkomne saker/forslag fremmet av styret
7. Saker som ønskes behandlet på Representantskapsmøtet
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet og frasigelser av styreverv må være styret i hende 
senest 12. november 2014. Ved eventuelle spørsmål; send e-post til 
haugli.larsen@gmail.com.
Til slutt vil vi minne om at Beagleringen Innlandet kårer årets Beagle blant våre medlemmer. 
Kåringen skjer på grunnlag av resultater oppnådd fra 1. desember 2013 til 1. desember 
2014. Kandidater må meldes inn senest 20. november 2014 til haugli.larsen@gmail.com, og 
kåringen skjer etter følgende poenggiving:
Jaktprøver Hare Rev Rådyr
1. ÅP/SP 12 poeng 10 poeng 8 poeng
2. ÅP/SP 8 poeng 6 poeng 4 poeng
3. ÅP/SP 4 poeng 3 poeng 2 poeng
NM-vinner 100 poeng Uavhengig av losdyr
Utstilling Poeng
BIR/BIM/BIG 12 poeng
CK/CERT 10 poeng
Excellent/Utmerket type 8 poeng
Very Good/Meget god type 5 poeng
Good/God type 2 poeng
Sufficient/Godtagbar type 0 poeng
Ellers vil vi takke alle våre medlemmer for året som er gått, og ønske dere en riktig god jul og 
et godt nytt år!
- Styret 

Siste nytt

BEAGLETREFF

Sveastranda camping Lørdag 21. juni klokka 18:00

Beagleringen ønsker i forbindelse med Jubileums- utstillingen på Biri 20. - 21. juni, alle beagleeiere med familier velkommen til beagletreff på

Sveastranda Camping Lørdag kl. 18:00

Vi holder varme griller, så hver enkelt kan ta med seg grillmat og drikke. Det blir loddsalg, og salg av brus og kaker.

Kontakt Sveastranda camping på telefon 611 81 529 for informasjon om vogn- eller teltplass. Campingen ligger rundt ni kilometer unna Biri Trav-

bane, hvor utstillingen foregår.

VELKOMMEN! 

Siste nytt

Innkalling til årsmøte i Beagleringen Innlandet

Du er herved innkalt til årsmøte i Beagleringen Innlandet 12. desember 2013, klokken 18:30  på Eiktunet, Gjøvik.

DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Valg
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Varamedlemmer
d. Revisor med varamenn
6. Avlsrådets arbeid, kandidat til avlsrådet i Beagleringen Norge
7. Innkomne saker/forslag fremmet av styret
8. Saker som ønskes behandlet på Representantskapsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet og frasigelser av styreverv må være styret i hende senest 28. november 2013.

Til slutt vil vi minne om at Beagleringen Innlandet kårer årets Beagle blant våre medlemmer. Kåringen skjer på grunnlag av resultater oppnådd fra 1. desember 2012 til 1. desember 2013. Kandidater må meldes inn senest 8. desember 2013 til haugli.larsen@gmail.com, og kåringen skjer etter følgende poenggiving:
Jaktprøver Hare Rev Rådyr
1. ÅP/SP 12 poeng 10 poeng 8 poeng
2. ÅP/SP 8 poeng 6 poeng 4 poeng
3. ÅP/SP 4 poeng 3 poeng 2 poeng
NM-vinner 100 poeng Uavhengig av losdyr
Utstilling Poeng
BIR/BIM/BIG 12 poeng
CK/CERT 10 poeng
Excellent/
Utmerket type 8 poeng
Very Good/
Meget god type 5 poeng
Good/God type 2 poeng
Sufficient/Godtagbar type 0 poeng

Ellers vil vi takke alle våre medlemmer for året som er gått, og ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Styret

Siste nytt

Beagle valper til salgs på brøttum, sjekk ut valper til salgs.  leveringsklare 16 september

Felles jakt

Da begynner det og nærme seg   Felles jakt i Gausdal vestfjell 7/10 2013
De som vil være med kan sende mail til hennkokk@hotmail.com
Eller ta kontakt på 41573615
i år som i fjord har vi leid nordistugun seter hele uka.
Vi får kjøp jakt kort på bensin stasjonen oppi Gausdal eller 
på inatur.no 
og vi setter påmeldingsfrist for turen til 20 september 
Overnatting blir nordistugun seter ved dokkfløyvatnet i verskeid
beagleringeninnlandet sponser overnatting 
Er det noe du lurer på er det bare og spørre  
Gi oss også beskjed hvilke dager dere vil være med, dette pga felles mat ordning. onsdag er det i tradisjon rakfisk med godt tilbehør og drikke 

Siste nytt

Nytt styre for 2013 
lederen siden oppstart av Beagleringeninnlandet Kjell Roger Hansbråthen  trapper ned, men sitter forsatt i styret som styremedlem.
Vi ønsker Kristoffer Haugli Larsen velkommen inn i styret og som ny Leder.

 

 

NM Småhund 2012

Vi Gratulerer Øyvind Lukashaugen og Brodern's Tino
som Norger Mester Småhund 2012 Siste nytt

Felles jakt i Gausdal vestfjell 8/10 
De som vil være med kan sende mail til hennkokk@hotmail.com
Eller kontakte ta kontakt på 41573615
i år så har vi leid nordistugun seter hele uka.
Vi får kjøp jakt kort på bensin stasjonen oppi Gausdal eller 
på inatur.no 
og vi setter påmeldingsfrist for turen til 20 september 
Overnatting blir nordistugun seter ved dokkfløyvatnet i verskeid
Er det noe du lurer på er det bare og spørre :) 
Gi oss også beskjed hvilke dager dere vil være med, dette pga felles mat ordning. onsdag er det i tradisjon rakfisk med godt tilbehør og drikke :) 
følg også med på  facebook siden våres for info

Beagletreff/familiedag


    • 18. august 2012
    • 12:00
  • Velparken, Trevatn
  • Ta med familie og venner på en hyggelig dag med to- og firbeinte i Velparken! Det blir satt opp griller, så ta med grillmat og drikke. Det vil også være aktiviteter og leker for store og små. Det blir også loddsalg med fine premier. Velkommen!

Siste nytt

Beagle valp til salgs etter meget gode jagere på Gran 
1 hannhund igjen, sjekk ut valper til salg for mere info. 

Siste nytt

Aktivitetsoversikt for Beagleringen Innlandet 2012  er klar , ligger under terminliste. 

Siste nytt

Vi ønsker alle ett Godt nytt jakt,jaktprøve,utstillingsår  Siste nytt

Resultatene for  Nordisk Mesterskap for Beagle 20111             Astalan Gitta                                                 1ha+1ha 318 poeng                                                                  
2 Trixi 1ha+2ha 299 poeng
3 Kuopusmaa Romu 0ha+2ha 220 poeng
4 Isoahon Mimu 1ha+0ha 208 poeng
5 Yxnavikens Tuva 1ha+0ha 185 poeng
6 Carnelian´s Cita Vera 1ha+0ha  180 poeng
7 Pelltorparns Billy 0ha+1ha  167 poeng
8 Taiko 0ha+2ha  122 poeng
9 Vintervägens Jänta 0ha+3ha  112 poeng

sammenlagt for lagene 
1.Finland: 748 poeng
2.Norge: 641 poeng
3.Sverige: 464 poeng 

Siste nytt

Nå er det snart Nordisk Mesterskap for Beagle 2011 
vi skal ha et medlems møte i forbindelse med det, og det er på åpninga den 24 nov torsdag. klokke slett18.30  Her kommer vi til og få med oss blant anna presentasjonen av de 9 hundene, vi får vel også kjøpt oss en kaffe og prata litt beagle og slikt :) håper så mange som mulig kan komme den dagen på osbakken. mere info på  http://www.beagleringen.com/jaktpr%C3%B8ve/nordisk-mesterskap-2011-4806401

Siste nytt

ENDRING I KRAV OM KJENT HD STATUS HOS BEAGLE:

 

Nye regler for Beagle om at krav om kjent HD status hos beagle er fjernet:

 

"NKK innvilger herved søknaden om oppheving av krav om kjent HD-status hos foreldre ved registrering av valper for rasene drever og beagle. Vedtaket trer i kraft 01.01.2012."

 

Det vil si at etter 01.01.2012 så er det valgfritt om man ønsker å Hd røntge avlsdyrene.

Siste nytt

Felles jakt i Gausdal vestfjell 5/10 
De som vil være med kan sende mail til hennkokk@hotmail.com
Eller kontakte kjell roger på 94786587
Vi drar opp onsdagen og blir til eftan på fredagen
Vi får kjøp jakt kort på bensin stasjonen oppi Gausdal eller 
på inatur.no 
og vi setter påmeldingsfrist for turen til 1 okt 
Overnatting blir nordistugun seter ved dokkfløyvatnet i verskeid
Er det noe du lurer på er det bare og spørre :) 

Siste nytt

Husk jaktslepp og bål kaffe på førstkommende onsdag (7/9) Oppmøte Bergegarda grendehus i Søndre Land kl 17

Siste nytt

BRI PÅ FACEBOOK! 

Det er  opprettet en facebook-side for BRI, bli medlem påhttp://www.facebook.com/group.php?gid=114027471959892&ref=ts 

Her er det mulig å laste inn bilder og filmer, legge inn kommentarer og diskutere.

Påminnelse


Her er det mulig å laste inn bilder og filmer, legge inn kommentarer og diskutere.
Minner om beagletreff/familiedag i Velparken ved Trevatn den 20. august fra klokka 12.

Ta med familie og venner på en hyggelig dag med to- og firbeinte. Det blir mulighet for å grille, så ta med grillmat og drikke. Det vil også være aktiviteter og leker for store og små, blant annet fisking, blodspor og match show! Det vil også være loddsalg med fine premier!


Velkommen!

Husk blodspor trening på Eiktunet på gjøvik 19/5 kl  18 

Info fra Beagleringen Østfold

Beagle Treff:

 

I år skal vi ha Beagle treff lørdag 28 mai på Bjørnstad Camping i Rakkestad sammen med Beagle-Ringen-Norge. Dette blir 14 dager tidligere en det pleier å være. Treffen starter kl.14.00

I år har vi hvert så heldig at Catharina Linde-Forsberg , som er leder i Svenske Beagleklubben , vetrinær , og utstillings dommer . Kommer å holder foredrag for oss ang: avel , hd og sykdommer på Beagle .

Det kommer også år bli tatt opp vido av jaktpremierte Beagler på treffen .Vi holder også i år Matcshow og utlodding på treffen . Vi slår opp partyteltet vårt i år også , så været er ingen hindring å ikke komme. Grillene vil bli tent på , så det er bare å ta med seg grillmat .Pluss det viktigste sosiale samværet med Beaglevenner.

 

Utstilling:

Catharina Linde-Forsberg skal også dømme Beagle på Østfold harehundklubb , som avholdes dagen etter på Høytorpfort på mysen. 2009 var det 43 påmeldte Beagler, 2010 var det 36 stk. Så i år håper vi at en kan slå de 2 forrige årene.

Er vel den ustillingen , som har dratt flest Beagler de siste årene. Så i år dømmer henne bare Beagle på utstillingen .

 

 Mer om utstillingen og påmelding kan en finne på : http://harehund.wordpress.com/aktiviteter/utstillinger/.

.

Bestilling av hytter på Bjørnstad Camping  kan en kontakte:

Leder:John Ingar Larsen : +4799507340

Hytte 500 ,- pr døgn

Campingvogn plass koster 150 pr døgn.

Info fra Beagleringen Vestagder

ønsker alle beaglefolk velkommen til et hyggelig og sosialt  BEAGLETREFF  Lørdag 7/5-2011 kl. 15.00


Plassen i år blir ved Laksehyttene, Marnardal.
http://www.laksehytter.com

(Hytte kan leies på stedet hvis ønskelig for
kr. 500,- + kr. 200,- for utvask.) 

PROGRAM:

Velkommen.

Barn og hund.

 Match show.

Natursti.

 Grillen blir tent så ta med grillmat.

Kaffe og kakesalget varer hele dagen.

Loddsalg med mange fine gevinster.

Men husk at det sosiale mellom 2 og 4 beinte er det viktigste for dagen.

Ellers håper vi at praten vil gå flittig både mellom nye beagleinnteriserte og de som har holdt på med beagler i noen år.

Været blir ingen hindring for dette treffet siden det står en stor gapahuk her på plassen som vi alle kan sette oss under:)
 

SÅ HOLD AV DENNE HELGA OG KOM MED HELE FAMILIEN:)

MVH: Beagleringen-vestagder

http://www.beagleringen-vestagder.com

 

Søndag 8/5-2011 er det NKK Utstilling i Kristiansand som ligger ca. 5 mil unna.

Ringtrening på Lillehammer & Gran

Minner om ringtrening på Lillehammer v/Statoil tirsdag 12. april klokka 18. Det blir også mulighet for å teste ut skytesimulator etterpå dersom noen vil det. Torsdag 14. april blir det ringtrening på Gran v/Granstunet kl. 18 =) Vel møtt!

Første kveld med harejaktkurs

Fredag 8. april ble første del av harejakt-kurset avholdt på Gjøvik gård.
Nestleder i BRI, Jo Wattum, gikk gjennom litt grunnleggende teori rundt hva harejakt går ut på, og det ble vist litt filmklipp. Deltakerne fikk utdelt heftet "Harejakt med drivende hund" utgitt av NKK og NJFF. Dette heftet er også tilgjengelig på nett: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/34005016.PDF

Vi er fornøyde med en vel gjennomført kurskveld, og er glade for at såpass mange unge møtte opp!

Seinere skal også kursdeltakerne få mulighet til å være med på skytesimulator, leirdueskyting, og sjølsagt jakt 🙂

Siste nytt

Da er beagletreff/ringtrening avholdt på Lillehammer ved Strandtorget 
i dag, og 5 beagler møtte opp. Vi håper flere tar turen neste tirsdag, men hyggelig var det for oss som var med i dag. Etter treninga med beaglene gikk turen inn på Strandtorget for kaffe og prat. For bilder fra dagens trening se: http://www.beagleringeninnlandet.com/11041224

Fikk du ikke kommet på dagens ringtrening, er det ny mulighet om en uke - tirsdag 12. april klokka 1800 på Lillehammer/Strandtorget 🙂

Siste nytt


Beagleringen innlandet arrangerer Harejakt kurs 
første kurs dag vil bli på gjøvik gård 8/4  og begynne kl 18 
kurset er gratis og for alle. 
første kurs dag vil bli en teoretisk del på ca 2-3 timer
Der vil en instruktør ta for seg harejakt med drivende hund, 
og man vil få et hefte om harejakt laget av nkk , njff,  nhkf. 
De som melder seg på kurset og deltar vil også få tilbud
om og være med på skytesimulator og leirdue skyting seinere
og selvsagt jakt med hund på høsten når jakta starter. 
påmeldings frist er 5 april sendes til post@beagleringeninnlandet.com
send oss ditt navn tlf nr.  du kan også nå kjell roger hansebråthen på 91665146 for mere info og sp .  


INFORMASJON FRA MATTILSYNET
Alle hunder og katter eldre enn tre måneder som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal fra og med fredag 11. mars behandles mot revens dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hunde- eller katteeiere kan selv behandle sine dyr.   Les mer på  Årets førtse beagle treff 2011 er førstkommende mandag
21/3 på gjøvik gård kl 18.00
skal du på utstiling i år er det greit og trene litt før man 
skal ut i ringen, vi tar også en kaffe og skravler litt etter treninga .
Ta med beaglen og møtt opp :)  da ses vi mandagen 

 

AKTIVITETSOVERSIKT FOR 2011  LIGGER KLAR UNDER TERMINLISTE!      

Beagleringen Norge har fått ny hjemmeside, www.beagleringen.com Her finner du masse fint beaglestoff.Årsmøte 15.12
Husk ringens årsmøte på Gjøvik Gård 15.12.10 kl 18.30.Bilder fra fellesjakta
Det ligger nå noen bilder fra fellesjakta i Gausdal under bilder miljø/ringtrening 😀Jakt i Vestfjellet 6,7 og 8 Oktober.
Vi har reservert en hytte på Værskei (Gausdal vestfjell)
i høstferien. Her kan de som vil komme og bli med å jakte i 3 dager. Jaktkort kan kjøpes på inatur.no, og koster kr 150 pr døgn.
Hytta mangler innlagt vann, men ellers finnes det meste. Det er plass til inntil 8 personer.
Vil du bli med så kontakt Kjell Roger på 94786587.

Siste nytt

BRI PÅ FACEBOOK!

Det er nå opprettet en facebook-side for BRI, bli medlem på http://www.facebook.com/group.php?gid=114027471959892&ref=ts

Her er det mulig å laste inn bilder og filmer, legge inn kommentarer og diskutere.BEAGLETREFF/RINGTRENING
20/4 kl. 18:00 PÅ LILLEHAMMER
V/STRANTORGET!

Etter ringtreninga blir de som vil med til Lillehammer Jegerklubbs skytesimulator, rett bortafor der vi har ringtreninga. Her er det også mulig å få en kaffekopp og skravle litt. Les mer om skytesimulatoren på http://www.skytesimulator.org/ 
VEL MØTT!

LANDSTREFF FOR BEAGLE!

Beagleringen Norge arrangerer sammen med beagleringen Vest Agder landstreff 01.05. på Hamresanden Camping.
Mange aktiviteter og sosialtsamvær, det er også utstilling på samme sted den 02.05.

Ringtreningen er godt i gang!
Årets 2 første ringtreninger er avholdt på Gjøvik Gård, med utrolig bra fremmøte. 12-13 hunder begge gangene.
Alle beaglene var mellom 6-og 22 mnd og ingen av dem har hvert på hverken utstilling eller ringtrening før. Det var nok en del "ugreie" hunder i starten, men det er utrolig hvor fort hundene lærer.
4-5 av hundene skal på utstilling på Odnes 10.04. BRI har en ringtrening på samme sted den 8.04.
Hvis du ikke har vært på utstilling før anbefaler jeg deg å ta deg en tur, det er mye å lære ved å være observatør. (selvsagt tar du med hunden)
BRI har felles oppvarming før utstillingen starter, vi vil også samles for å drikke kaffe etter at beaglene er ferdige i ringen. 


Aktivitetsoversikt for 2010!
Aktivitetsoversikt er lagt ut. Vi håper mange blir med på aktivitetene dette året. Kom også med innspill dersom det er noe dere ønsker endring på, forslag til aktiviteter eller andre ting.

Siste nytt

Grasrotandelen!
Husk at du kan bestemme at deler av det du tipper for kan gå til BRI. Forsøk å få personer til å gi grasrotandelen sin til BRI. Ta med organisajsjonsnr til kommisær eller velg BRI når du tipper på nettet. Organisasjonsnr.: 994 244 159


Årsmøte  2009.


Beagleringen Innlandets årsmøte avholdes på Gjøvik Gård Tirsdag 15.12.09 kl 18.00.


Foruten vanlige årsmøtesaker, koser vi oss selvsagt med kaffe, beagleprat og bilder.Vel møtt !

Jakt i Gausdal Vestfjell.


Vi møtes ved campingplassen ved Revåa tirsdag 6/10. Her er det god plass til campingvogn/lavvo. Det er fritt kortsalg i Vestfjellet fra 6/10. Kjøp kort på inatur.no eller Statoil i Gausdal. Kontakt Kjell Roger hvis du ønsker å melde på din hund til jaktprøve.  Vi håper mange kan bli med på dette.

Kontakt Jo hvis du lurer på noe, 48036064.


Jakttrening med bålkos og jaktprøveregler 07.09. kl 1700.
Vi møtes ved Bergegarda grendehus kl 17.00 (Veien mellom Dokka og Gjøvik)
Vi skal slippe hund, for så å høre på losen og fortelle litt om jaktprøver og hvordan dømmingen foregår.
Noe du lurer på så ring Kjell Roger på 94786587.


Årets familietreff 15.08.09.

Årets treff går over i historien som et av de bløte, det striregnet hele dagen noe som satte sitt preg på arrangemanget.
Etter å ha fulgt med på værmeldingene i flere dager måtte vi bare innse at det skulle bli regn, derfor lånte vi et partytelt på 3x9m som vi monterte på forhånd.
Når folk begynte å komme så begynte det også å regne, vi satte i gang å grille med en gang slik at vi i hvertfall fikk mat før det ble for bløtt.
Oppmøtet var veldig bra, forholdene tatt i betraktning, det kom  folk fra Follebu i nord til Flisa i sør og totalt var vi ca 30 stk.
Etter mat ble det en enkel ringtrening, her var det med mennesker og hunder i alle aldre, den som nok stjal shovet var nok Mathias på tre år med sin "finskestøver" Heiki.

Vi hadde mange fine premier til utlodningen,  det er utrolig hva en kan få av premier bare en tør å spørre.
En stor takk til alle som har vært behjelpelige med premiene.
Vi tok inn over 2000.- på utlodningen.

Desverre ble det ikke verken fisking, bading ,soling eller padling denne gangen , men det får vi ta igjen til neste år, alt i alt tror jeg folk koste seg selv om det ble litt kalt etterhvert.

Kjell Roger.
04.08. Reiste vi til Vestre Toten jeger og fiskeforening si lerdubane på Raufoss.

Vi hadde med oss en innstruktør,( noe som kanskje ikke var så dumt) og etter bare små og enkle justeringer ble det faktisk mange ferre duer som landet like hele.

Alle 11 skytterne og vår heiagjeng syntes de hadde hatt en morsom og lærerik kveld. Beagleringen Innlandet er nå registrert i Grasrotandelen hos Norsk Tipping.      
Oppgi org.nr 994 244 159 hos din kommisjonær når du tipper, så går 5% av din innsats til Beagleringen Innlandet.

 
 
To blodsportreninger igjen før ferien, Eiktunet 01.07. kl 18.00 og Myklegard (mot Elverum) tirs 07.07. kl 18.00 møt opp.Neste Blodsportrening blir onsdag 24.06 kl 18.00.
Kjell Roger har forhåpentlig fått tak i blod til den dagen, og i så fall kan dere få kjøpt blod.

Ringtreningen har virket!
Vårens ringtrening har "virket". 
På Vestoppland Harehundklubs utstilling på Redalen idrettsplass 13.06. stilte det 8 beagler og alle fikk første premie.

Blodsportreningen fortsetter torsdag 18.06 kl 18.00 på Eiktunet.

Blodsportrening på Gjøvik!
Tirsdag 02.06. hadde vi blodsportrening på Eiktunet, det møtte 8 hunder og ca 15 mennesker.
Til å hjelpe oss hadde vi fått med oss Roger og Heidi Skjønnhaug.
Vi begynte i det små med enkel tilvenning til blod og skank og et aldrig så lite spor.
Kaffekos ble det også tid til.
 
Ny trening Torsdag 11.06. kl 18.00 på Eiktunet.
Treningen var så vellykket at vi prøver igjen neste uke også, det er fortsatt annledning til å bli med så møt opp.Ringtrening før utstillingen på Jaren 21.05.
Flere av ringens beagler skal i ilden på utstillingen til Hadeland harehundklubb. BRI organiserer en liten trening/oppvarming kl 08.00. slik at hundene får "rast" av seg det verste før de skal inn i ringen.
 Oppfordrer alle som har anledning, til å ta seg en tur hit (med hund) for å være med på treningen og "heie" på beaglene som skal bedømmes.
Etter at beaglene er ferdige i ringen tar vi en felles kaffepause.

Ring/miljøtrening Gjøvik Gård 14.04.09.

Årets første trening samlet hele 10 beagler, og halvparten av disse har aldrig hvert på utstilling. Det er ingen tvil om at både hundene og vi har godt av å være med på en slik enkel trening, fremgangen er stor bare etter en kveld. 
Håper oppmøtet blir tilnærmet like bra på de andre treningene, det er artig å få i stand no når responsen er bra. 
Etter å ha vervet 2 nye medlemmer i dag, nermer vi oss nå totalt 60 med stormskritt. Til uka er det Strandtorget på tirsdag og Gjøvik Gård på torsdag, uka etter er det Elverum/Valdres og Brumunddal.


Møt opp og bli med på morroa!
Terminliste for 2009 er nå lagt ut.

Den første mandagen i hver måned har vi prøvd å få til en aktivitet. (dette for at det skal bli lettere for deg å huske aktivitetene våre.)
 April/Mai er to litt spesielle måneder med mange hundeutstillinger, for å forberede oss til dem
går vi hardt ut med mye ringtreninger/miljøtrening. (Kaffe og tullprat hører også med) 
Dette er noe alle burde være med på, enten du skal på utstilling eller ei.
For at kjøreturen ikke skal bli for lang for deg har vi lagt flere treninger rundt om i distriktene. Utover sommeren blir det både blodspor, lerdueskyting, familietreff og jaktslipp.
Valper Ventes i Valdres, se annonse på hjemmesiden.


ÅRSMØTE

Beagleringen Innlandet avholdt årsmøte på Gjøvik Gård den 15.12.08 kl 18.30Foruten vanlige årsmøtesaker, fikk vi besøk av Veterinær Gunvor Sveen, som snakket litt om Vaksinering, nesemidd osv. 
Et lite loddsalg ga oss en inntekt på 500 kr. 
Vi serverte gratis kaffe og sjokoladekake.

Vil takke Gunn Ødegårdstuen for sin innsats i styret, og samtidig ønske Geir Larsen velkommen inn som ny i styret.


Billig lerdueskyting!!!!!

Alle som er interesserte i beagle ønskes velkommen til skytebana på Raufoss ( http://vtjff.no/lu.htm ) 19.august fra klokka 17.00 og utover!

BRI betaler instruksjon, og ellers koster det 70 kr per serie (25 skudd). Dette er en bra pris :-D

Det anbefales å skyte noen lerduer med hagla si før jakta for å begrense omfanget av skadesyting, noe som er viktig for å utøve en human jakt.

Velkommen til en avslappet ettermiddag for både klønete nybegynnere (webmaster ;-D ) og mer erfarne skyttere som har lyst til å vise seg frem :-D, og kanskje også lære bort noen triks til oss andre!

Vel møtt!

"Jaktslipp" 30.08.

Velkommen til en "kosedag" i skogen hvor vi blant annet skal gå gjennom dette med jaktprøver og reglene for disse.

Se Terminliste for mere info.

Beagletreff

Årets treff ble en kjempefin dag, nydelig vær, med bading ,grilling, lotteri, blodspor,kanopadling,og en demonstrasjon av Tracker MY WAY GPS peiler.

Været var helt topp, en liten trekk fra vannet gjorde at det ikke ble for varmt.
Kunne vel tenkt oss litt flere besøkende, men tror nok div.konfirmasjoner og den hete varmen gjorde sitt til at folk vegret seg litt for å ta hunden på biltur.

Vi som møtte hadde en hyggelig dag, i tillegg til fisking,bading og kanopadling, fikk vi besøk ad Viflat`n fra Dokka som demonstrerte Tracker myway GPS peil og div jaktradioer.
(har du tenkt å kjøpe peil eller radio anbefales disse karene fra Dokka, de er kjent for sin gode service)

Bjørn Rustestuen fra Torpa fortalte og demonstrerte blodspor for oss, og en tre -fire hunder fikk prøve seg på noen enkle spor. (vi kommer til å ta et par kvelder i sommer hvor vi skall prøve oss litt mere på dette, så følg med på hjemmesiden for tid og sted.)


Det var vel ikke så mange voksne som badet, men ungene koste seg i vannet, i tillegg kunne de låne kanoer og fiske.
(Det ble til og med fisk på ungene.)

Vi vil takke alle våre kontakter som hadde skaffet oss så fine premier til lotteriet.(pengene som kom inn kommer godt med)

____________________________________________________________________
Da er det klart for årets store Happening! 😀

Beagle Ringen Innlandets årlige treff går av stabelen på Trevatn Velpark 31. mai fra klokka 12!

Vi har planer om lotteri, blodspor, kano, grilling, kiosk, ringtrening osv osv, så får vi se hva som går i orden!

Uansett så er det bestilt fint vær, og vi kommer til å kose oss, og feire at vi har bikket 40 medlemmer!!

Så ta med grillmat, bikkja, unga og kjerringa/kallen, og møt opp med godt humør😀

 

01.05.08 Utstilling på Jaren.
På utstillingen var det påmeldt 5 beagler, og alle disse fikk en velfortjent 1 premie.
Aya Av Riverroom ble beste beagle (BIR. (best i rasen))
Aya er eid av Hildegunn, Einar og Sverre, vi gratulerer.
Rett etter at beaglene var ferdige i ringen tok vi en liten ringtrening på plenen bak utstillingsområdet, her var det med totalt 9 hunder (bilder kommer under ring/utstillingstrening).
Etterpå gikk de fleste av oss inn for å drikke kaffe sammen, og for å bli bedre kjent.
Ringen fikk to nye medlemmer i dag, Gubbis (Gudmund) fra Jaren og Karl fra Tretten, begge disse var med på utstillingen med sine to flotte, unge hanner. 


29.04.08
Siste terminfestede trening på Gjøvik, 5 beagler ble med denne gangen.
Dette ble en riktig miljøtrening med et stort musikkkorps på samme plenen.


22.04.08
Reiste Kjell Roger til Leira i Valdres, her dukket det opp 5fine Beagler, det kom også en ung trivelig kar med navn Stian fra Beitostølen som snart kan hente valp fra Elgberget.
Da Kjell Roger hadde med to hunder fikk selvsagt Stian låne den ene slik at han også fikk prøve seg i ringen.
Alle hundene som møtte blir brukt på jakt, og et par av dem er prøveklare.
Det er mulig vi tar et jaktslipp i Valdres til høsten. Det vi da gjør er at vi slipper hund, og går igjennom regler og tips i forhold til jakt og jaktprøver.

24.04.08
Lillehammer og strandtorget var stedet, desverre dukket det ikke opp noen beagler, (vi har heller ikke så mye kontakter i området.)
Selv om vi har et par medlemmer fra distriktet må det jobbes mere i dette området, BRI vil blant annet være representert på utstillingen på Tretten 27.04. kanskje det dukker opp noen beagler der.
På turen hjem fra Lillehammer kom vi likevel i kontakt med 3 beagleeiere fra Biri så turen var ikke helt bortkastet.

Når dette skrives er det kun en terminfestet trening igjen, Gjøvik gård 29.04.
 

17.04.08.
Ringtrening på gjøvik gård, med 6 beagler.15.04.08.
Da er ringtreningen på Hadeland unnagjort, vi var totalt 7 "Hundeeiere" og 5 flotte beagler.
Selv om været ikke var av det beste, og både vi og hundene ble møkkete, hadde vi en koselig kveld. Vi ble enige om å prøve å få til flere samlinger på hadeland, alle hundene var unge og trenger litt utstillingstrening.
Vi ble også enige om å ta turen til Hadeland harehundklubbs utstilling på Jaren 01.05. (påmelding innen 20.04.08)
Vi vil prøve å trene litt denne dagen også.

Neste uke går turen til Leira på Tirsdag og Lillehammer på Torsdag (møt opp, dette blir morro)27.03.08.
Da er første ring/utstillingstrening unnagjort og det gikk kjempebra, det kom hele 11 personer og 7 hunder og flere av disse var nye bekjentskaper.

Vi har oppfordret alle aldersgrupper om å komme, og i dag var eldste mann 75 år, mens yngste hund var 11 uker. Dette viser hvilken fin hobby vi egentlig har.
Hundene var i aksjon i ca 1time, etter det gikk vi innendørs i koselige omgivelser, her koste vi oss med kaffe, solbertoddy og smultringer attåt vi diskuterte hunder.

Neste torsdag prøver vi det samme en gang til, Gjøvik gård kl 18.30.(se termin liste)


Ringtrening/Miljøtrening for Beagle Ringen Innlandet!Velkommen til ringtrening/miljøtrening!
Torsdag 27. mars kl. 18.30 på Gjøvik gård.          😀

Endelig er det klart for litt action i ringen vår, det første som skjer er miljø/ringtrening.

Hva skjer på en ring/miljøtrening?
Formålet ligger litt i navnet, vi treffes for at hundene våre skal tilvennes litt aktivitet og det å treffe andre hunder. Vi trener også med tanke på utstilling, dvs at vi går gjennom regler og øver praktisk.
Dette er aktiviteter, som passer for alle, enten du er ung eller gammel og har ung eller gammel hund.
Sist men ikke minst, møtes vi for å ha det SOSIALT, og treffe andre med beagle.

Treningene har vi prøvd å fordele litt rundt i distriktene, men med hovedarena på Gjøvik.
DET KAN FORT KOMME ENKELTE ENDRINGER PÅ TID OG STED, (etter interesse) så følg med på hjemmesiden.
Nærmere info om plasser å møtes rundt i distriktene, kommer senere.
(kanskje du har et godt forslag på sted?)     😉


 

Nå er vi en ordentlig klubb!

Nå er Beagle Ringen innlandet et faktum! Vi hadde oppstartsmøte 7. november med ca. 15 glade beaglefolk til stede. Styret ble valgt, og vi koste oss med vafler og kaffe. Vi fikk inn 1000 kroner på loddsalg, og regner med å få 5000 kroner fra Beagle Ringen Norge i oppstartssum! Det vil si at vi har en grei startkapital, siden vi har ca 2000 kroner som vi fikk inn på Trevatn, så hvis det er noen der ute som kribler over av initiativ og tiltakslyst, så må dere gjerne kontakte oss, så vi får satt i gang noen aktiviteter!

Vi ønsker oss spesielt noen engasjerte medlemmer som kan dra i gang noe på Hadeland, Valdres, Hedmarken og Gudbrandsdalen da vi i styret er fra Toten, Gjøvik og Land. Ta kontakt med oss, og bli gjerne varamedlem! Vi ønsker aktive medlemmer!

Planene framover foreløpig er utstillingstrening, blodsporkurs, jaktslipp med innføring i jaktprøvenes verden (til høsten igjen?) og et koselig beagletreff på Trevatn i mai/juni. alt vil bli annonsert i god tid her inne, så følg med på disse sidene! Vi ønsker også mailadresser til flest mulig, slik at vi slipper å bruke alle pengene våre på porto! Send mailadressene på mail til en i styret, eller send dem i en beskjed gjennom kontaktskjemaet her inne.

Fortsatt god jakt! 🙂

Hilsen oss i styret