Styret i Beagle Ringen Innlandet

Dette er det nye styret for 2020
Leder : Henning Sørbønsveen 


Nest Leder : Tore Aaslund 


Sekretær : Morten Martinsen 


Kasserer : Stian Ekern 


Styremedlem : Brynjulf Strømsaas


Styremedlem : Ronny Tøftum 


Varamedlem : Bent Arild Storløkken